Welke rugoefeningen zijn goed?

Welke rugoefeningen hebben echt een preventief en/of therapeutisch nut en zijn tevens ook praktisch uitvoerbaar?

Welke rugoefeningen zijn goed?Welke rugoefeningen zijn goed?

Klik hier om mijn nieuwste ruginstructiekaart te ontvangen.

Preventieve rugoefeningen met therapeutisch effect ?

Bepaalde rugoefeningen hebben niet enkel een sterk preventief effect maar hebben tevens een therapeutisch voordeel in welbepaalde gevallen. Concreet betekent dit dat deze rugoefeningen complementair kunnen zijn aan bepaalde behandelingen en daardoor sneller en efficiënter tot minder rugklachten kunnen leiden.

Hiervoor heb ik een unieke ruginstructiekaart ontwikkeld die op een duidelijke, praktische en wetenschappelijk verantwoorde basis, een duidelijke strategie beschrijft.

Wat met propioceptieve of coördinatie rugoefeningen?

Deze categorie van rugoefeningen hebben geen onmiddellijk preventief en/of therapeutisch effect, maar kunnen desalniettemin op lange termijn nuttig zijn. Is het steeds wederkerende verhaal "mijn rug- en buikspieren zijn te zwak en moeten verstevigd worden" nog actueel? Recent wetenschappelijk onderzoek stelt de waarde van zgn. "core-stability" en verstevigingsoefeningen nu wel in vraag...

Wat zijn proprioceptieve rugoefeningen?

Het gaat om oefeningen waarbij de reflexmechanismen tussen hersenen en buik- en rugspieren gestimuleerd wordt : het uiteindelijke effect van dergelijke rugoefeningen is het bekomen van een betere spiercoördinatie in de wervelzuil, m.a.w. dat op het juiste moment de juiste spieren samentrekken en andere dan weer ontspannen, tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Op een dergelijke manier kunnen bepaalde overbelastingen evt. vermeden worden.

Een voorbeeld hiervan zijn bv. allerhande oefeningen op een zitbal.

Spierversterkende rugoefeningen of "core stability"?

Des te steviger uw rug- en buikspieren, des te beter uw rug beschermd is ?

  • “Een sterke rug kent geen pijn” is sinds jaren een slogan van een bekende buitenlandse fitnessketen. Helaas gaat die vlieger helemaal niet op. Het louter verstevigen van rug- en buikspieren (bv. sit ups, allerhande oefeningen tegen weerstand d.m.v. bepaalde toestellen) heeft geen preventief, noch een valabel therapeutisch effect.

Eventuele symptomatische verbeteringen die hierbij optreden zijn louter het gevolg van het feit dat men op een bepaalde manier herhaalde bewegingen ingebouwd heeft, met een bepaald biomechanisch effect als gevolg, maar zijn niet direct het gevolg van het "verstevigen" op zich.

Dergelijke verstevigende oefeningen hebben vooral nut vanuit sport- en esthetisch oogpunt.

Uiteindelijk kan men stellen dat coördinatieoefeningen of proprioceptieve oefeningen belangrijker zijn dan louter spierverstevigende oefeningen.

Praktische richtlijn voor het uitvoeren van preventieve rugoefeningen?

Welnu, de rugoefeningen zoals beschreven op de ruginstructiekaart kan u best op een veilige manier uitvoeren na een eerste analyse bij uw therapeut. U kan deze oefeningen uit tot aan de pijngrens, of indien mogelijk, tot net voorbij de pijngrens.

Welke mogelijke reacties kunnen er optreden ?

  • De pijn kan verminderen, wat natuurlijk gunstig is.
  • De pijn kan centraliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk wat dit betekent : stel dat u pijn ondervindt t.h.v. de bil ; u doet enkele oefeningen en nu krijgt u rugpijn (wat u voorheen niet had) en de pijn t.h.v. de bil is verminderd of volledig weg --> deze evolutie van de symptomen naar het centrum toe heet "centralisatie" en is een uiterst gunstig teken.
  • Het omgekeerde : U heeft rugpijn en tijdens of na het oefenen heeft U beenpijn geproduceerd, is uitermate ongunstig.

Dus :

  • een rugoefening die tijdelijk meer rugpijn veroorzaakt (meestal centraal in de rug) of lichte rugpijn produceert is meestal geen probleem
  • een rugoefening die beenpijn produceert (die er voorheen niet was) of die reeds aanwezige beenpijn verergert, is op dit moment van de dag, niet verder aan te raden (morgen kan de situatie weer anders zijn).

Indien u momenteel helemaal geen rugpijn ondervindt, zijn bepaalde rugoefeningen bijzonder behulpzaam om zolang mogelijk pijnvrij of klachtenvrij te blijven.

Veiligheid !

Ga alvast niet op uw eentje experimenteren maar laat u, na een grondige analyse, begeleiden door bv. een kinesitherapeut die hiermee vertrouwd is. Uiteindelijk is het dan wel de bedoeling dat u zoveel mogelijk leert hoe u uzelf kan helpen zonder daarbij therapieafhankelijk te worden.

Een mogelijke oplossing voor uw rugklachten?

Vraag hier een afspraak