Rugklachten, een moderne kwaal ?

Waarom komt rugpijn nu zo vaak voor, is het dan echt een moderne kwaal ? In de moderne maatschappij kan je nek- of rugpijn bijna niet meer wegdenken en daar zijn eigenlijk wel goede redenen voor.

Heeft u reeds mijn nieuwste ruginstructiekaart ontvangen?

Welnu, ik heb goed nieuws en minder goed nieuws.

Komen rugklachten nu echt zo veel vaker voor dan vroeger ?

Recente statistieken tonen inderdaad aan dat er nog een steeds een stijgende trend is. Dit heeft natuurlijk ook een duidelijke economische weerslag in het bedrijfsleven (en tevens heel wat hinder in uw priveleven).

Waarom ?

  • Enerzijds zijn er een aantal "anatomische constructiefoutjes" in de tussenwervelschijven (discus) en in een bepaald ligament (langwerpige band/vezelstruktuur die de wervels achteraan verbindt, van hoofd tot heiligbeen), die er voor zorgen dat onze rug zeer gevoelig is aan bepaalde vormen van overbelasting (o.a. te veel vooroverbuigen in combinatie met een draaibeweging en te lang in een gebogen houding zitten) en dus minder bescherming geniet, met makkelijker optreden van rugpijn als gevolg.

Dit is nog steeds het gevolg van de overgang van een vier-voetige houding naar de twee-voetige houding. Deze factoren zijn anatomische feiten en kunnen dus niet beïnvloed worden. Pech !

Wat is het goede nieuws nu ?

  • Anderzijds beweegt en zit de moderne mens vaak op een ongunstige en vooral eenzijdige manier of men heeft schrik om te bewegen.

Dagelijkse activiteiten worden vaak te belastend, te eenzijdig en te lang uitgevoerd. De moderne mens buigt a.h.w. constant naar voor en vergeet langzaam maar zeker dat andere bewegingsrichtingen ook belangrijk zijn. Dit moet uiteindelijk vroeg of laat tot rugpijn leiden.

Daarbovenop hebben veel patiënten, op basis van eerdere ervaringen, onterecht schrik om te bewegen "het zou er maar weer eens moeten inschieten"...

Dit is echter goed nieuws, gezien we bepaalde gewoonten rugvriendelijk kunnen aanpassen en kunnen anitciperen in risicosituaties ! Ook kunnen we die vaak onterechte schrik om te bewegen wegnemen!

Drie belangrijke sleutels om de kans op rugklachten te verminderen

  • Onderbreek langere zitperiodes – een ergonomisch aangepaste zithouding kan nuttig zijn
  • Compenseer voorovergebogen activiteiten regelmatig door een beweging in de tegenovergestelde richting
  • Variatie, beweging, variatie : te lang in dezelfde houding is nooit gunstig

U heeft nu rugklachten?

Vraag hier een afspraak