Rugklachten, een moderne kwaal ?

Rugklachten, een moderne kwaal ?

Waarom komt rugpijn nu zo vaak voor, is het dan echt een moderne kwaal ? In de moderne maatschappij kan je nek- of rugpijn bijna niet meer wegdenken en daar zijn eigenlijk wel goede redenen voor. Ik heb goed nieuws en minder goed nieuws.

Rugpijn ? Komt dit nu echt zo veel vaker voor dan vroeger ?

Recente statistieken tonen inderdaad aan dat er nog een steeds een stijgende trend is. Dit heeft natuurlijk ook een duidelijke economische weerslag in het bedrijfsleven.

Waarom ?

  • Enerzijds zijn er een aantal "anatomische constructiefoutjes" in de tussenwervelschijven (discus) en in een bepaald ligament (langwerpige band/vezelstruktuur die de wervels achteraan verbindt, van hoofd tot heiligbeen), die er voor zorgen dat onze rug zeer gevoelig is aan bepaalde vormen van overbelasting (o.a. te veel vooroverbuigen in combinatie met een draaibeweging en te lang in een gebogen houding zitten) en dus minder bescherming geniet, met makkelijker optreden van rugpijn als gevolg.

Dit is nog steeds het gevolg van de overgang van een vier-voetige houding naar de twee-voetige houding. Deze factoren zijn anatomische feiten en kunnen dus niet beïnvloed worden. Pech !

Wat is het goede nieuws nu ?

  • Anderzijds beweegt en zit de moderne mens vaak op een ongunstige en vooral eenzijdige manier.

Dagelijkse activiteiten worden vaak te belastend, te eenzijdig en te lang uitgevoerd. De moderne mens buigt a.h.w. constant naar voor en vergeet langzaam maar zeker dat andere bewegingsrichtingen ook belangrijk zijn. Dit moet uiteindelijk vroeg of laat tot rugpijn leiden.

Dit is echter goed nieuws, gezien we bepaalde gewoonten rugvriendelijk kunnen aanpassen en kunnen anitciperen in risicosituaties !

Er zijn drie belangrijke sleutels om de kans op rugpijn te verminderen:

  • Onderbreek langere zitperiodes – een ergonomisch aangepaste zithouding kan nuttig zijn
  • Compenseer voorovergebogen activiteiten regelmatig door een beweging in de tegenovergestelde richting
  • Variatie, beweging, variatie : te lang in dezelfde houding is nooit gunstig

Misschien kan ik u helpen?

Vraag hier een consult aan