Rugklachten voorkomen op het werk, een must voor allen !

Rugklachten voorkomen en rugpijn geen kans geven en gelijktijdig uw levenscomfort vergroten, zowel tijdens privé- als professionele activiteiten ?  Daarbij kan ik u zeker helpen

Dit doe ik d.m.v. praktische en interactieve workshops voor KMO's en grotere bedrijven waarbij ik u en uw medewerkers inspireer en motiveer om te ontdekken wat u zelf kan doen, op een eenvoudige manier, zodat rugklachten voorkomen geen utopie meer is.

U zal vesteld staan van uw eigen potentiëel !

 

 

  

Rugklachten voorkomen op het werk : mijn visie en missie...

Ik bied u geen "artificiële hypercomplicatie" aan, maar...wel degelijk een interactieve incentive waarbij we samen de verschillende peilers van efficiënte preventie van rugklachten praktijkgericht bespreken en we analyseren hoe dit het best binnen uw bedrijfssetting kan geïncorporeerd worden.  We gaan rugklachten voorkomen en streven naar een lange termijn resultaat d.m.v. innovatie, inspiratie en eenvoud !

 • Innovatie
  ik incorporeer de meest recente en valabele wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. het voorkomen van rugklachten.

 • Inspiratie
  Het is de bedoeling dat deelnemers een "aha-effect" krijgen : ze worden nauw betrokken bij de inhoud en de herkenningsfactor dient prominent te zijn, met ruimte voor humor.  Men krijgt goede redenen om aan preventie te doen.

 • Eenvoud
  Rugklachten voorkomen hoeft niet ingewikkeld te zijn.  De informatie die ik met u deel is ten allen tijde eenvoudig, praktisch uitvoerbaar en toegangkelijk.

 • Lange termijn resultaat
  Enkel aandacht besteden aan ergonomie volstaat niet.  Er kan een bedrijfsinterne risicoanalyse gemaakt worden, die deels opgenomen wordt in de presentatie. De deelnemers aan de OMConsult rugpreventiesessies hebben na de sessie een degelijk beeld gekregen van wat nu de meest voorkomende rugpijn uitlokkende factoren zijn ; ze begrijpen nu hoe bepaalde dagelijkse activiteiten rugvriendelijk kunnen aangepast worden.
  En tenslotte, met het oog op een lange termijn resultaat, hebben de deelnemers geleerd hoe te reageren op bepaalde pijnsignalen, te anticiperen, en welke rugoefeningen wanneer en met welke frequentie dienen uitgevoerd te worden.  

Uiteindelijk wil ik ook een gunstig effect bereiken op de onkosten gepaard gaande met ziekteverzuim. 

 

Rugklachten voorkomen dankzij drie onmisbare peilers

 

Krijg inzicht in de oorzaak van rugklachten

De meest voorkomende oorzaken van mechanische lage rugpijn worden geïllustreerd en toegelicht : actieve preventie houdt in dat men moet leren begrijpen wat aan de basis van de rugklachten ligt. Waarom komen rugklachten zó vaak voor en hoe kunnen de belangrijkste uitlokkende factoren gunstig beïnvloed worden ?


Rugklachten voorkomen d.m.v. een 24u aanpak

Hoe kan u dagelijkse en professionele activiteiten « rugsparend » uitvoeren ? U krijgt een overzicht van een aantal praktische tips, tevens gelinkt aan bedrijfseigen situaties.
Er wordt bv. ook aandacht besteed aan hef- en tiltechnieken.
Kortom, u krijgt een breed spectrum 24u overzicht van rugsparende activiteiten. 


Anticipeer, herken risicosituaties en weet welke rugoefeningen zinvol zijn 

 
U heeft/had rugpijn of wenst ze te vermijden ?
U leert de indicaties en contra-indicaties om preventieve rugoefeningen aan te wenden.


Deze preventieve rugoefeningen zijn zeer eenvoudig, toegankelijk en zo goed als overal uitvoerbaar.  

Daarbij maken we tevens gebruik van de unieke "Ruginstructiekaart", speciaal hiervoor ontworpen, beschikbaar in diverse taalversies : Nederlands, Frans, Engels, Pools, Russisch en Chinees (binnenkort ook in het Spaans).

 

Rugklachten voorkomen d.m.v. een opleiding hef- en tiltechnieken ?

 

Aandacht voor ergonomie ?

Vaak worden we geconfronteerd met vragen allerhande naar wettelijke regeling m.b.t. bv. de maximum last die mannen en vrouwen zouden mogen heffen. Deze vraag blijft grotendeels onbeantwoord gezien dit zomaar niet in een getal uitgedrukt kan worden ; dit hangt o.a. af van de vorm van de last, de positie vanuit dewelke deze dient verplaatst te worden, de specifieke morfologie van de "heffer",...

Een specifieke opleiding in hef- en tiltechnieken kan voor bepaalde doelgroepen inderdaad zeer interessant zijn, maar...heeft het echt zin om bv. een halve dag opleidingte spenderen enkel en alleen aan hef- en tiltechnieken ?

De basis van een goede heftechniek is echter heel simpel, ...in theorie, en net daar wringt het schoentje : navraag bij mensen die een "hef- en tilopleiding" gevolgd hebben, 6 of 12 maanden later, in hoeverre ze bepaalde aangeleerde handelingen nog in de praktijk brengen, leert ons dat het resultaat eigenlijk bedroevend is. Lange termijnresultaten zijn minder bevredigend. Velen geven als reden : "het lukt praktisch niet" ; "geen tijd" ; "niet meer aan gedacht" ; "ik sta er alleen voor",...Oplossing ?  

  

Kan het efficiënter ?

Helaas blijft men al te vaak enkel stilstaan bij een opleiding hef- en tiltechnieken of een "veredelde turnles", maar men dient zich te realiseren dat het uitermate vaak voorkomt dat men in bepaalde situaties helemaal niet in staat is om op een ergonomische manier een last te verplaatsen of om het aangeleerde effectief ook in de praktijk te brengen ; soms moet je het gewoon rugonvriendelijk doen ; wat dan ?

Hier onderscheidt het OMConsult rugpreventieproject zich van anderen, want wij bieden een realistische en praktische oplossing : we leren u aan om bepaalde situaties te anticiperen en bepaalde signalen te interpreteren ;  wij bieden geen "veredelde turnlessen" aan :)

U ontdekt wat u NU kan doen om de ongunstige rugbelasting die optreedt bij bepaalde activiteiten te compenseren. Op een dergelijke manier streven wij ook  naar een beter lange termijn resultaat om rugklachten op een optimale manier te voorkomen.

 

Ideale rugpreventie doelgroep ?

Welnu, vaak spitst men zich enkel toe op de mensen "op de werkvloer" voor wat betreft preventie van rugklachten, wat in een zeker zin logisch is.

Goed begin, maar het kan beter...

Heeft u een kaderfunctie, bent u actief in een productieomgeving of eerder in een kantoorsetting : u heeft evenveel kans op bepaalde vormen van rugklachten en de aangeboden informatie is voor u allen van toepassing en toegankelijk.

Het OMConsult rugpreventieproject is a.h.w. "unisex" ; kruisbestuiving binnen verschillende bedrijfssecties kan zeer inspirerend en motiverend zijn.

Evaluatie ?

Om optimale kwaliteit te blijven garanderen vragen we de deelnemers om, na de sessie, een evaluatieformulier in te vullen. U als gastbedrijf krijgt, enkele dagen later, een samenvattend overzicht van de resultaten.  

Wij blijven graag in contact met u en sporen de deelnemers ook actief aan om gebruik te maken van onze helpdesk : on line kan u een overzicht vinden van een aantal relevante vragen, met antwoord.  

 

Annulatievoorwaarden en opvolging van klachten

Krijgt u specifieke klachten en/of suggesties van deelnemers ; is er iets foutgelopen met de facturatie, een bepaalde ontevredenheid... ?

Laat het mij a.u.b. weten en stuur een mailtje ; ik geef u dan zo spoedig mogelijk feedback en reik, voor zover mogelijk, een oplossing aan.  Annulatievoorwaarden worden in het samenwerkingsvoorstel opgenomen.

 

 

Share this