Rugklachten preventie die echt helpt om rugpijn te vermijden

Rugklachten preventie voor KMO's en grotere bedrijven, in-company ?

In-company rugklachten preventie krijgt vanaf nu een andere dimensie.  Ja, mensen aanzetten tot preventie en de aangeleerde tips en tricks ook dagelijks in de praktijk omzetten, net alsof het even vanzelfsprekend is als het dagelijks tandenpoetsen, hoeft niet enkel praktisch en efficiënt te zijn, maar het kan ook best leuk zijn.  Tijdens de "Business session" heb ik (in vgl. met de "Lunchtalk") wat meer tijd om door te dringen tot de mensen en nog extra praktische tips mee te geven zodat rugklachten preventie eerder vanzelfsprekend wordt.

 

 

De Business session omvat een 3-stappenplan :

  • Rugklachten preventie, stap 1

Eerst wordt  een bedrijfsbezoek gepland op de diensten waar de deelnemers van de rugpreventiesessie werkzaam zijn.  Hierbij wordt een analyse gemaakt van de specifieke werkomstandigheden (zowel in kantooromgevingen, in productieruimtes, werven, als andere werkomgevingen ) : wat doet men precies, hoe gaat men daarbij praktisch te werk ?  Er wordt vooral gelet op specifieke rughoudingen en –bewegingen.  Er wordt gepolst bij de werknemers naar hun specifieke ervaringen ; er worden foto’s genomen van diverse situaties (waarbij zoveel mogelijk de privacy van de betrokken personen gerespecteerd wordt, alsook rekening houdende met bepaalde gevoelige industriële informatie bv. m.b.t. apparatuur), die dan, met de toestemming van het gastbedrijf,  in de presentatie opgenomen worden , waarop ik dan tijdens de rugpreventiesessie specifieke feedback gegeven geef. 

  • Rugklachten preventie, stap 2 

In tweede instantie volgt informatie en training tijdens de rugpreventiesessie.  Dit duurt, afhankelijk o.a. van de vraagstelling vanuit de groep, ongeveer 2u45 uur (incl. korte pauze) en omvat de drie peilers van actieve preventie van rugklachten 

  • Rugklachten preventie, stap 3

Evaluatie van het bedrijfsbezoek en seminarie ; feedback aan het gastbedrijf.

 

Drie belangrijke peilers komen aan bod :

  • oorzaken van rugklachten leren begrijpen – inzicht en motivatie verwerven om preventie te incorporeren
  • rugvriendelijk aanpassen activities of daily life, met nadruk op 24u preventie
  • preventieve zelfbehandelingsstrategie : welke oefeningen en compensatiebewegingen zijn zinvol : wanneer, hoe, veiligheid ?
    • Hiervoor maken we tevens gebruik van een speciale ruginstructiekaart die in diverse talen beschikbaar is : Nederlands, Frans, Engels, Pools, Russisch en Chinees.

 

Indien gewenst kan ik 2 Business sessions geven per dag, in diverse talen : Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Tijdens deze rugpreventiesessie wordt gebruikt gemaakt van een powerpointpresentatie, praktische life demonstraties en filmfragmenten.  De deelnemers krijgen  eveneens een unieke “Ruginstructiekaart”, die a.h.w. de preventieve gids vormt om ook op langere termijn een effciënte preventie van rugklachten in te bouwen.  Zodoende kan men steeds op een veilige manier de basisprincipes van efficiënte preventie in de praktijk brengen

 

Rugklachten preventie, geen saaie bedoening ! 

Gedurende deze Business session wil ik de mensen inspireren en motiveren.  Om hen verder te motiveren om, niet enkel nu, maar ook in de toekomst aandacht te besteden aan preventie, hebben de deelnemers ook toegang tot een 50' durende film waarin alle basisprincipes van efficiënte preventie duidelijk geïllustreerd worden, alsook de specifieke indicaties en contraindicaties voor het uitvoeren van bepaalde rugoefeningen. 

Het gastbedrijf mag de gegevens van de ruginstructiekaart en de film vrij copiëren voor gebruik in interne communicatie om op regelmatige basis een trigger uit te sturen naar de medewerkers.  Tevens voorzie ik ook een trigger-poster (NL-versie).

 

Voor deze Business session vraag ik u om maximaal 3u per groep te reserveren, inclusief mogelijkheid tot vraagstelling.  Tevens worden de deelnemers ook aangemoedigd om gebruik te maken van mijn vraag-antwoord blog op deze website, waar ze ook heel wat waardevolle informatie kunnen vinden m.b.t. het behandelen en voorkomen van rugklachten.

Share this