Kinesitherapie De Haan, kinesitherapeuten Steven De Coninck en Luciane de Lima Loourenço

Wie ?

Steven De Coninck, lic. kinesitherapie concentreert zich voornamelijk op diagnose, behandeling en preventie van bewegingsapparaatletsels (schouder, knie, voet, elleboog, heup,...) met nadruk op rugklachten.  

Luciane de Lima Lourenço, lic. kinesitherapie concentreert zich dan meer op post-operatieve en algemene revalidatie en zwangerschapskine.

Wij zijn beide geconventioneerde kinesitherapeuten en respecteren dus alle tarieven die voorgesteld zijn door het RIZIV.

Waar ?

Lepelemstraat 4, 8421 De Haan-Vlissegem

Afspraken ?

We werken enkel op afspraak

telefonisch via 0475 730 911 of 059 23 90 63

email : info@rugpreventie.be

 

Geen "Gordijn-hokjes-kinesitherapie" - individuele benadering

We streven naar een zeer individuele benadering, waarbij we steeds "one on one" werken : dit betekent konkreet dat u niet in een "hokje" achtergelaten wordt terwijl u vasthangt aan één of ander bv. electrotoestel, terwijl de therapeut ondertussen bezig is met iemand anders.

Dit betekent ook dat, indien er intensief manueel werk of oefeningen gedaan moeten worden, dat dit ook gebeurt onder constante individuele begeleiding van uw therapeut.

 

Onze kinesitherapiepraktijk bestaat daarom uit drie afzonderlijke, apart ingerichte onderzoeks- en behandelruimtes, uitgerust met topmateriaal.   Uw privacy is zeer belangrijk !

Tijdens een eerste consultatie proberen wij aan de hand van een valabel functieonderzoek uw probleem te analyseren en al dan niet de oorzaak van uw rugpijn of andere klachten te achterhalen en/of te specifiëren, mede ook op basis van de informatie verstrekt door uw huisarts of geneesheer specialist.  

Indien U over verslagen van voorafgaande (radiologische) onderzoeken beschikt vragen wij U vriendelijk deze mee te nemen. Wij wensen steeds in contact te staan met Uw vaste huisarts om een optimale doorstroming en opname van informatie te verzekeren.

Indien U uw behandeling laat voorschrijven door uw arts, is er een aanzienlijke terugbetaling voorzien. Voor details kan U uw ziekenfonds raadplegen.

Preventie !

Rugklachten kunnen niet enkel "behandeld" worden, maar U krijgt ook een overzicht van mogelijke preventieve maatregelen om naar de toekomst toe zo weinig mogelijk klachten te ondervinden.  Hier onderscheiden wij ons duidelijk : met dit doel voor ogen bieden we onze patiënten een speciaal ontwikkele ruginstructiekaart en een film mbt preventie van rugklachten.

 

 

Privacy - GDPR ?

Ik verwijs graag naar onze privacy policy online.

Ondernemingsnummers

Steven De Coninck, lic. kinesitherapie : 0715.815.953

Luciane de Lima Lourenço, lic. kinesitherapie : 0715.816.646

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : Fidea, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, polis nr DW/40.636.020-0002

Toezichthoudende authoriteit : Provinciale geneeskundige commissie, controleorgaan van gezondheidsberoepen, FAC Kamgebouw, Koning Albert I laan 1/5 bus 1, 8200 Brugge

Share this