Kinesitherapie De Haan

Kinesitherapiepraktijk De Coninck - de Lima Lourenço

Steven en Luciane leven zijn niet enkel gehuwd, maar werken ook samen en vormen hierbij ook een zeer compatibel duo.  Steven concentreert zich vnl. op diagnose en behandeling van weke delenletsels van het bewegingsapparaat m.a.w. alles wat te maken heeft met spier-, ligament,- gewrichts- en rugproblemen.  De uitgebreide ervaring van Steven als internationaal lesgever in orthopedische geneeskunde en trainer m.b.t. preventie van rugpijn draagt bij tot een meerwaarde in de praktijk.

Luciane daarentegen concentreert zich vnl. op andere deelgebieden binnen de kinesitherapie: o.a. specifieke postoperatieve revalidatie, peri- en post natale kine en algemene revalidatie.

Een persoonlijke geïndividualiseerde benadering staat bij ons centraal.  

Meer informatie...

 

 

Share this