Hernia, rugpijn of lumbago ? Diagnose ?

Rugpijn t.g.v. een hernia of een lumbago ?  Diagnose ?

Zowel een hernia als een lumbago kunnen rugpijn veroorzaken maar soms zijn er ook  multifactoriële oorzaken, maar in de meerderheid van de gevallen gaat het om "mechanische" rugpijn. Zoals elders beschreven is het mogelijk dat de voorgestelde diagnose eerder afhankelijk is van de therapeut die men bezoekt en minder berust op objectieve gegevens verkregen vanuit een valabel functieonderzoek.
Dit is op z'n minst verbazend.

Het komt regelmatig voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) : men ziet iets op de foto, u heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat uw rugpijn automatisch afkomstig zijn van wat zichtbaar is op de foto ? Vaak ziet men uiteraard een zgn. hernia, maar is die hernia dan ook verantwoordelijk voor de problemen ? 


Helaas ! Internationaal onderzoek toont aan dat medische beeldvorming in ongeveer 30% van de gevallen een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose. Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere oorzaken uit te sluiten. Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft. 

 

rugpijn omwille van hernia of lumbago
Wat nu ?!

Het is zeer belangrijk voor o.a. huisartsen, specialisten en kinesitherapeuten om voldoende aandacht te besteden aan het wetenschappelijk concreet en valabel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat  Met alle respect, maar praktijkervaring leert ons dat het schoentje daar soms wringt.  

Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten om hen te stimuleren rugklachten beter te leren begrijpen en te onderzoeken.
Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax  of via het McKenzie Institute.  

 

 

 

 

 

 

 

rugpijn diagnose : hernia of lumbago

Komt die rugpijn nu van een hernia of een lumbago ?

Bent u arts of kinesitherapeut ?  Ontdek een standaard onderzoekdsprotocol en download hier alvast uw gratis gids "Clinical reasoning in orthopaedic medicine".  

Om op een efficiënte en veilige manier een diagnose te bereiken is het belangrijk om tijd te investeren in het gericht ondervragen van de patiënt en het gericht uitvoeren van een funtieonderzoek, m.a.w. men dient de anatomische functie van iedere structuur (of groep van structuren) te onderzoeken en na te gaan wat goed en wat minder goed functioneert.

Uw anatomische functie dient dus letterlijk getest te worden en zodoende krijgt de therapeut een beeld van welke bewegingen/houdingen/activiteiten gunstig zijn voor u en welke (voorlopig) te vermijden zijn.

De therapeut kan, indien nodig, hierbij gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol.

Zo kan dan een behandel- en preventief plan gestart worden om uw rugpijn zo optimaal mogelijk te bestrijden en...zeer belangrijk...het inbouwen van preventieve maatregelen om rugklachten zo veel mogelijk te vermijden.

Zodoende komt men op een veiligere en meer optimale manier tot een werkbare diagnose.

En vergeet niet, dat u wellicht veel meer voor uzelf kan doen dan u vermoedt.

 

Share this