Analyse, Training, Feedback : business session rugpreventie

De Business session : Analyse - Training - Feedback

 

 

De Business session omvat een 3-stappenplan :

  • Stap 1 

Eerst wordt  een bedrijfsbezoek gepland op de diensten waar de deelnemers aan het seminarie werkzaam zijn.  Hierbij wordt een analyse gemaakt van de specifieke werkomstandigheden (zowel in kantooromgevingen, in productieruimtes, werven, als andere werkomgevingen ) : wat doet men precies, hoe gaat men daarbij praktisch te werk ?  Er wordt vooral gelet op specifieke rughoudingen en –bewegingen.  Er wordt gepolst bij de werknemers naar hun specifieke ervaringen ; er worden foto’s genomen van diverse situaties (waarbij zoveel mogelijk de privacy van de betrokken personen gerespecteerd wordt), die dan in de presentatie opgenomen worden , waarop specifieke feedback gegeven wordt. 

  • Stap 2 

In tweede instantie volgt informatie en training tijdens het rugschoolseminarie.  Dit duurt, afhankelijk o.a. van de vraagstelling vanuit de groep, ongeveer 3 uur en omvat de drie peilers van actieve preventie.

  • Stap 3

Evaluatie van het bedrijfsbezoek en seminarie ; feedback aan het gastbedrijf.

 

Inhoudelijk richten we ons op volgende zwaartepunten :

Drie belangrijke peilers komen aan bod :

  • oorzaken van rugklachten leren begrijpen – inzicht en motivatie verwerven om preventie te incorporeren
  • rugvriendelijk aanpassen activities of daily life, met nadruk op 24u preventie
  • preventieve zelfbehandelingsstrategie : welke oefeningen en compensatiebewegingen zijn zinvol : wanneer, hoe, veiligheid ?
    • Hiervoor maken we tevens gebruik van een speciale ruginstructiekaart en  (optioneel) de “Ontdek je rug” USB kaart

 

Kortom, we wensen uw medewerkers te inspireren en te motiveren om rugvriendelijker door het leven te stappen.  Zij leren uiteindelijk om risicovolle situaties te herkennen, te anticiperen en aldus adequaat te reageren.

Voor deze sessie dient U ongeveer 2u30 à 2u45 te voorzien (inclusief korte koffiepauze).

Share this