Rugpijn t.g.v. lumbago of hernia ? Hoe kunnen we dit het best behandelen ?

 

DE beste behandeling voor rugpijn bestaat niet 

Gezien er tal van zgn. mogelijke diagnoses beschreven worden is het ook logisch dat de behandeling voor rugpijn of beenpijn t.g.v. een hernia , een lumbago of een ischias ook zeer verschillend kan zijn.

Het is niet de bedoeling om alle verschillende benaderingen in detail te bespreken, maar, een aantal basisprincipes dienen toch gerespecteerd te worden :


Een goede behandeling voor rugpijn start met een vraaggesprek

Inderdaad, een goede anamnese is zeer belangrijk en het loont dan ook de moeite om wat tijd hierin te investeren : de therapeut dient U een aantal gerichte vragen te stellen om aldus een gedetailleerde achtergrond te krijgen van uw rugklachten.


Rugpijn onderzoeken d.m.v. een valabel functieonderzoek

Er dient een valabel functieonderzoek uitgevoerd te worden ! Een aantal functietesten worden uitgevoerd om uiteindelijk na te gaan welke anatomische structuren evt. verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor uw klachten.  Gaat het wel degelijk om "mechanische" rugpijn of moet men verderkijken en andere mogelijke oorzaken al dan niet uitsluiten ? Eigenlijk kan men de therapeut het best omschrijven als een "driedimensionele anatomische privedetective".

Kortom, de therapeut luistert naar U en analyseert uw functie : welke bewegingen en houdingen verlopen vlot, welke zijn beperkt en/of pijnlijk, hoe kan men preventief te werk gaan ?

Bent u arts of kinesitherapeut ?  Ontdek een praktisch gestandaardiseerd onderzoeksprotocol en download nu uw gids "Clinical reasoning in orthopaedic medicine".
 

Rugpijn behandelen zonder aandacht voor preventie is een illusie


Na het bereiken van een mogelijke conclusie dient de therapeut U te informeren over de achtergrond van uw rugklachten en U een mogelijk behandelplan voor te stellen met inbegrip van preventieve maatregelen

Een behandeling kan o.a. bestaan uit bv. manipulatie, tractie, mobilisatie, rugoefeningen, epidurale inspuiting, operatie,...maar u heeft steeds zelf ook een sleutel in uw handen : het is uitermate belangrijk dat u preventieve oefeningen en bewegingen inbouwt in uw dagelijkse activiteiten.

  

Conclusie

Het behandelplan moet, indien mogelijk, "actief gericht" zijn en de behandeling dient rekening te houden met de predisponerende of onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor uw rugpijn. 

DE vraag is niet zozeer : "Wat kan de therapeut voor u doen ?", maar eerder : "Wat kan u voor uzelf doen ?" Share this