Rugoefeningen om rugpijn te vermijden

Welke rugoefeningen zijn geschikt om lage rugpijn te vermijden ?

Bepaalde rugoefeningen zijn bijzonder geschikt om lage rugpijn van mechanische oorsprong preventief te benaderen of als onderdeel van een actieve behandeling. 

Er zijn inderdaad heel wat verschillende mogelijkheden ; de vraag is echter, welke rugoefeningen hebben echt een preventief en/of therapeutisch nut en zijn tevens ook praktisch uitvoerbaar ?  Het heeft geen zin om een overdaad aan rugoefeningen te doen, maar de kunst is om enkele efficiënte compensatiebewegingen op een systematische manier in te bouwen in uw dagelijks leven.

En ja, ook binnen uw bedrijf kan u daar rekening mee houden !

 

Preventieve rugoefeningen met therapeutisch effect ?

Bepaalde rugoefeningen hebben niet enkel een sterk preventief effect maar hebben tevens een therapeutisch voordeel in welbepaalde gevallen.  Konkreet betekent dit dat deze oefeningen complementair kunnen zijn aan bepaalde behandelingen en daardoor sneller en efficiënter tot minder rugklachten kunnen leiden.

Hoe kunnen deze oefeningen nu uitgevoerd worden ?  Hiervoor heb ik een unieke ruginstructiekaart ontwikkeld die op een duidelijke, praktische en wetenschappelijk verantwoorde basis, een duidelijke strategie beschrijft.

Deze ruginstructiekaart is exclusief beschikbaar voor onze patiënten en deelnemers aan de OMConsult rugpreventiesessies voor bedrijven.  Deze kaart is beschikbaar in diverse taalversies : Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Pools, Russisch en Chinees !

Ruginstructiekaart (enkel recto)

ruginstructiekaart rugoefeningen

 

Propioceptieve of coördinatie rugoefeningen : "core stability" ?

Deze categorie van rugoefeningen hebben geen onmiddellijk preventief en/of therapeutisch effect, maar zijn desalniettemin op lange termijn zeer belangrijk.  Het gaat om oefeningen waarbij de reflexmechanismen tussen hersenen en buik- en rugspieren gestimuleerd wordt : het uiteindelijke effect van dergelijke rugoefeningen is het bekomen van een betere spiercoördinatie in de wervelzuil, m.a.w. dat op het juiste moment de juiste spieren samentrekken en andere dan weer ontspannen, tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten.  Op een dergelijke manier kunnen bepaalde overbelastingen ook vermeden worden.

Een voorbeeld hiervan zijn bv. allerhande oefeningen op een zitbal.

 

Spierversterkende rugoefeningen ?

“Een sterke rug kent geen pijn” is een slogan van een bekende buitelandse fitnessketen.  Helaas gaat die vlieger helemaal niet op.  Het louter verstevigen van rug- en buikspieren (bv. sit ups, allerhande oefeningen tegen weerstand d.m.v. bepaalde toestellen) heeft geen preventief, noch een valabel therapeutisch effect.  Eventuele verbeteringen die optreden zijn louter het gevolg van het feit dat men op een bepaalde manier herhaalde bewegingen ingebouwd heeft, met een bepaald biomechanisch effect als gevolg, maar zijn niet direct het gevolg van het "verstevigen" op zich.

Dergelijke verstevigende oefeningen hebben vooral nut vanuit sport- en esthetisch oogpunt.

Uiteindelijk kan men stellen dat coördinatieoefeningen of proprioceptieve oefeningen veel belangrijker zijn dan louter spierverstevigende oefeningen.

 

Praktische richtlijn voor het uitvoeren van preventieve rugoefeningen bij lage rugpijn ?

Welnu, U voert deze oefeningen uit tot aan de pijngrens, of indien mogelijk, tot net voorbij de pijngrens.

Welke mogelijke reacties kunnen er optreden ?

  • De pijn kan verminderen, wat natuurlijk gunstig is.
  • De pijn kan centraliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk wat dit betekent : stel dat u pijn ondervindt t.h.v. de bil ; u doet enkele oefeningen en nu krijgt u rugpijn (wat u voorheen niet had) en de pijn t.h.v. de bil is verminderd of volledig weg --> deze evolutie van de symptomen naar het centrum toe heet "centralisatie" en is een uiterst gunstig teken.
  • Het omgekeerde : U heeft rugpijn en tijdens of na het oefenen heeft U beenpijn geproduceerd, is uitermate ongunstig.

Dus :

  • een oefening die tijdelijk meer rugpijn veroorzaakt (meestal centraal in de rug) of rugpijn produceert is geen probleem
  • een oefening die beenpijn produceert (die er voorheen niet was) of die reeds aanwezige beenpijn verergert, is op dit moment van de dag, niet verder aan te raden (morgen kan de situatie weer anders zijn).

ruginstructiekaart rugoefeningen

Indien u momenteel helemaal geen rugpijn ondervindt, zijn bepaalde rugoefeningen bijzonder behulpzaam om u zolang mogelijk pijnvrij te houden en zodoende te vermijden dat U uiteindelijk een therapeut dient op te zoeken.

 

Share this