Blogs

Mijn beeldscherm staat op de juiste hoogte en toch ik heb regelmatig nekpijn ?

Ergonomische bureau- en beeldscherminstellingen zijn één zaak ; houdingsvariatie is een andere !

Ik kan daar heel kort over zijn.  Ondanks een goede bureaustoelinstelling en een optimale beeldscherminstelling is het nog steeds mogelijk dat men nekklachten ondervindt omdat men eigenlijk te lang dezelfde positie aanhoudt.  Vaak zit men te veel met het hoofd in een "protractie" houding.  Hou rekening met twee ideale compensatieoefeningen die, indien regelmatig uitgevoerd, zeer interessant zijn om nekpijn te vermijden.

 

meer info volgt nog...

 

Blogtype: 

Preventie ? Ja, maar...dit kost te veel en het is moeilijk organiseerbaar...

Preventie is geen "kost" maar een waardevolle investering

Moeilijk organiseerbaar ?  Wij hebben daar geen tijd voor...

Inderdaad, het organiseren van een in-company preventiesessie vergt wat organisatie en planning om uw mensen de kans te geven deel te nemen aan een dergelijjk event zonder dat andere bedrijfsprocessen vertraging oplopen.

Blogtype: 

Preventie van rugklachten op het werk ? Dit is enkel interssant voor de mensen op de "werkvloer" ?!

Preventie van rugklachten eerst en vooral voor de mensen in een productie- of logistieke omgeving ?

Inderdaad, tijdens mijn bedrijfscontacten merk ik dat men vaak eerst focust op de medewerkers die fysiek het zwaardere werk verrichten.  Een niet onlogische keuze, maar...

Blogtype: 

De dokter heeft gezegd dat mijn rug is versleten en ik ben nog maar 50 jaar oud !?

Velen zijn "versleten"...denken ze vaak, maar is dit wel zo ? Dit is ons lot, we zijn allemaal onderhevig aan slijtage (arthrose) in diverse gewrichten en ook in de rug. Slijtageverschijnselen die op medische beeldvorming (RX, scan,...) zichtbaar zijn, worden maar te al vaak als de boeman beschouwd : "niet te verwonderen dat u rugpijn heeft, kijk eens naar die slijtage hier..." Dat soort van oneliners kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Eerst en vooral komt de patiënt vaak in een negatieve spiraal terecht omdat "hij versleten is" en toch nog "zo jong" ; automatisch gaat dit gepaard met het vermijden van een aantal activiteiten ("ik moet voorzichtig zijn") en fear avoidance behaviour. Soms komt men dan in het "er is toch niets meer aan te doen"-straatje. Zeer contraproductief !
Blogtype: 

Ik moet mijn buik- en rugspieren verstevigen om mijn rug beter te beschermen !

In iedere fitness of rugschool gaat men ervan uit dat buikspieren en rugspieren verstevigd moeten worden ?!

Uiteraard hebben we onze buik- en rugspieren nodig, dat is evident, maar...is het wel degelijk zo dat het verstevigen van die spieren uw rug dan ook beter beschermt ?  Welnu, dit is één van DE misvattingen die nog altijd zeer populair zijn.  Het puur verstevigen heeft geen echte preventieve waarde.  Mocht dit zo zijn, zouden mensen met een zeer uitgesproken ontwikkeld musculair systeem (bv.

Blogtype: 

Oei, mijn rug is te hol, daarom heb ik rugpijn !

Hoe vaak heb ik dit gezien in de praktijk :

Ik heb rugpijn omdat mijn rug te hol is en ik moet oefeningen leren om mijn rug minder hol te maken

Helaas,...dit "advies" wordt nog steeds al te vaak gegeven, echter meestal zonder echte reden en vaak onterecht.  De vorm van uw rug is nu eenmaal wat ze is : het is een therapeutische illusie te denken dat men bij volwassenen de holte van de rug permanent kan afvlakken d.m.v. bepaalde rugoefeningen.  Dit is niet enkel een illusie, maar ook totaal zinloos.

Blogtype: 

De oorzaak van mijn rugpijn is wel op de foto of scan te zien zeker ?

Op de scan is te zien dat ik een hernia heb, er is ook stenose en arthrose...daarom heb ik rugpijn ?! Inderdaad, op medische beeldvorming is vaak heel wat te zien, maar men mag niet de vergissing begaan om een een directe oorzakelijke link te leggen tussen wat men ziet en de specifieke klachten van de patiënt, hoewel dit voor de therapeut natuurlijk vaak zeer verleidelijk is. Het is een feit dat er nog steeds een grondige overconsumptie bestaat in het voorschrijven van medische beeldvorming (RX, echo, scan, MRI,...) in geval van letsels van het bewegingsapparaat en in geval van rugpijn in het bijzonder...
Blogtype: 

Hoe saai kan een opleiding hef- en tiltechnieken zijn ?

Preventie van rugklachten ? Niet onmiddellijk het meest “sexy” onderwerp…Gelukkig gaat het preventiebewustzijn in stijgende lijn in heel wat bedrijven.  Naast het fysieke ongemak tijdens beroeps- en priveactiviteiten kosten rugklachten uiteindelijk ook heel wat geld.

Dus, allen aan de slag met de opleiding “Hef- en tiltechnieken” ? 

Inderdaad, hoe saai kan dat zijn ?

 

Blogtype: 

Pagina's