Mijn unieke strategie

Nee, geen saaie "hef- en tiltechnieken" opleiding, nee geen veredelde "turnles", maar wel degelijk inspirerende en motiverende preventie die op een eenvoudige manier dagelijks kan toegepast worden.

Heeft u mijn nieuwste ruginstructiekaart al ontvangen?

U zal versteld staan van uw eigen potentiëel !

Ik bied u geen "artificiële hypercomplicatie" aan, maar...wel degelijk een interactieve incentive waarbij we samen de verschillende peilers van efficiënte preventie van rugklachten praktijkgericht bespreken en we analyseren hoe dit het best binnen uw bedrijfssetting kan geïncorporeerd worden.

We gaan rugklachten voorkomen en streven naar een lange termijn resultaat d.m.v. innovatie, inspiratie en eenvoud !

  • Innovatie

Ik incorporeer de meest recente en valabele wetenschappelijke stand van zaken m.b.t. het voorkomen van rugklachten.

  • Inspiratie

Het is de bedoeling dat deelnemers een "aha-effect" krijgen : ze worden nauw betrokken bij de inhoud en de herkenningsfactor dient prominent te zijn, met ruimte voor humor. Men krijgt goede redenen om aan preventie te doen.

  • Eenvoud

Rugklachten voorkomen hoeft niet ingewikkeld te zijn. De informatie die ik met u deel is ten allen tijde eenvoudig, praktisch uitvoerbaar en toegangkelijk.

Lange termijn resultaat...

De deelnemers aan de OMConsult rugpreventiesessies hebben na de sessie een degelijk beeld gekregen van wat nu de meest voorkomende rugpijn uitlokkende factoren zijn ; ze begrijpen nu hoe bepaalde dagelijkse activiteiten rugvriendelijk kunnen aangepast worden.

En tenslotte, met het oog op een lange termijn resultaat, hebben de deelnemers geleerd hoe te reageren op bepaalde pijnsignalen, te anticiperen, en welke rugoefeningen wanneer en met welke frequentie dienen uitgevoerd te worden.

Rugklachten voorkomen dankzij drie onmisbare peilers

  • Krijg inzicht in de oorzaak van rugklachten

De meest voorkomende oorzaken van mechanische lage rugpijn worden geïllustreerd en toegelicht : actieve preventie houdt in dat men moet leren begrijpen wat aan de basis van de rugklachten ligt. Waarom komen rugklachten zó vaak voor en hoe kunnen de belangrijkste uitlokkende factoren gunstig beïnvloed worden ?

  • Rugklachten voorkomen d.m.v. een 24u aanpak

Hoe kan u dagelijkse en professionele activiteiten « rugsparend » uitvoeren ? U krijgt een overzicht van een aantal praktische tips, tevens gelinkt aan bedrijfseigen situaties. Er wordt bv. ook aandacht besteed aan hef- en tiltechnieken. Kortom, u krijgt een breed spectrum 24u overzicht van rugsparende activiteiten.

  • Anticipeer, herken risicosituaties en weet welke rugoefeningen zinvol zijn

Evaluatie ?

Om optimale kwaliteit te blijven garanderen vragen we de deelnemers om, na de sessie, een evaluatieformulier in te vullen. U als gastbedrijf krijgt een samenvattend overzicht van de resultaten, alsook een pdf met alle ingevulde evaluatieformulieren.

Wij blijven graag in contact met u en sporen de deelnemers ook actief aan om gebruik te maken van onze online helpdesk.

Minstens 50% minder kans op rug- en nekklachten?

Ook binnen uw bedrijf?