Lage rugpijn ? Moet ik dan naar de "kraker" gaan ?

02/01/2020 - 17:53

Ik heb lage rugpijn en ga regelmatig naar de "kraker", is dit niet gevaarlijk ?

Lage rugpijn ? Naar de "kraker" ?

Er bestaan heel wat mythes omtrent de "kraker" (wat een vreselijk woord). "De Kraker" kan een gespecialiseerd arts, kinesitherapeut, osteopaat, manueel therapeut of chiropractor zijn. Met "kraken" wordt eigenlijk bedoeld dat bepaalde manipulaties aan de wervelzuil uitgevoerd worden om uiteindelijk die vervelende lage rugpijn aan te pakken.

Men kan niet zomaar zeggen dat manipuleren ("kraken") goed of niet goed is.

Verschillende soorten manipulaties voor lage rugpijn

Er bestaan tal van diverse technieken, met tractie of zonder tractie, met hefboom of zonder hefboom, specifiek op een bepaald niveau in de wervelzuil of meer met een globale werking,...

Niet enkel de keuze van de techniek is belangrijk, maar eerst en vooral de specifieke indicatie. En net daarom ligt een goede diagnose aan de basis van een efficiënt behandelplan

De therapeut moet beslissen op basis van uw specifiek verhaal en na het uitvoeren van een grondig functioneel onderzoek of manipulatie wel een goed idee is of niet en welke techniek het meeste kans op succes zou kunnen bieden.

Is manipulatie bij lage rugpijn altijd een goed idee ?

Manipulatie kan enerzijds inderdaad zeer gunstige resultaten hebben, maar heeft enkel een effect op korte termijn ; om een optimaal lange termijn effect te hebben mag u niet vergeten preventieve rugsparende maatregelen te blijven inbouwen in uw dagelijkse leven.

Anderzijds zijn er ook duidelijke gevaren verbonden aan manipulatie. Indien bepaalde maneuvers uitgevoerd worden wanneer deze niet geïndiceerd zijn, kunnen er inderdaad complicaties optreden. De verantwoordlijkheid van de therapeut in deze is groot. Vandaar, sta niet toe dat u gemanipuleerd wordt door een therapeut zonder dat hij/zij een voorafgaandelijke ondervraging en goed functieonderzoek gedaan heeft.

Ik "voel" waar het geblokkeerd is !

Met alle respect, maar heel veel therapeuten beschikken blijkbaar over wonderbaarlijke gaven ; ze "voelen" steeds waar de bloccage in uw rug zit, maar hebben vergeten om eerst een degelijke ondervraging en functieonderzoek uit te voeren ?

Ondertussen is reeds herhaaldelijk bewezen, in diverse internationale wetenschappelijke studies, dat wat therapeuten beweren te "voelen", dat dit heel vaak onmogelijk is. Men denkt (!) iets te voelen en verbindt daar conclusies aan die niet valabel zijn.

U verdient dus eerst en vooral dat men naar u luistert, gekoppeld aan een degelijk functieonderzoek, gevolgd door een uitleg over uw situatie en een behandelvoorstel, samengaand met preventieve maatregelen.

Tot slot nog even dit : het concept van "preventieve" manipulatie heeft absoluut geen meerwaarde.

Rug- of nekklachten, stress gerelateerde klachten, revalidatie nodig?

Vraag hier kine-advies aan Luciane en Steven