De oorzaak van mijn rugpijn is wel op de foto of scan te zien zeker ?

01/06/2020 - 14:04

Op de scan is te zien dat ik een hernia heb, er is ook stenose en arthrose...niet te verwonderen dat ik rugpijn heb ?! Inderdaad, op medische beeldvorming is vaak heel wat te zien, maar men mag niet de vergissing begaan om een een directe oorzakelijke link te leggen tussen wat men ziet en de rugpijn die de patiënt beschrijft, hoewel deze link zowel voor de therapeut als voor de patiënt natuurlijk vaak zeer verleidelijk is.

Rugpijn ? Stap 1, neem een foto ?!?

Het is een feit dat er nog steeds een behoorlijke overconsumptie bestaat in het voorschrijven van medische beeldvorming (RX, echo, scan, MRI,...) in geval van letsels van het bewegingsapparaat in het algemeen en in geval van rugpijn in het bijzonder.

Wanneer een patiënt voor de eerste keer een therapeut bezoekt komt het helaas nog vaak voor (beste therapeuten, laat ons even eerlijk zijn) dat er uit tijdsgebrek vaak minder of geen aandacht besteed aan een gedetailleerde ondervraging van de patiënt (anamnese) en het uitvoeren van een degelijke functieonderzoek . Gemakkelijkheidshalve zal "De foto" wel duidelijk maken wat aan de basis ligt van de rugpijn.

Helaas,...is dit mede de oorzaak van vele foute zgn. diagnoses : in veel gevallen (tot 50%) is er helemaal geen relatie tussen wat men op foto kan "zien" en de echte reden van uw huidige rugklachten.

De scan toont toch de oorzaak van de rugpijn ?

Wat is meerwaarde van "foto's" om de oorzaak van uw rugpijn te ontdekken ?

Er kunnen heel wat pathologische zaken ontdekt worden op foto, die echter volledig asymptomatisch zijn en het gevolg zijn van normale fsyiologische processen.

Arthrose is het typische voorbeeld : dit is een standaardbevinding in zo goed als 100% van de populatie boven een bepaalde leeftijd. Dit hoeft helemaal niet symptomatisch te zijn. Uiteraard zijn er bepaalde situaties waarbij degeneratie wel degelijk een belangrijke rol speelt zoals bv. een symptomatische spinaalkanaalstenose, waarbij er niet voldoende ruimte is voor bepaalde zenuwstructuren en/of het ruggenmerg. Let wel, dit komt echter zelden voor. In veel gevallen zijn relatieve stenoses die op medische beeldvorming waarneembaar zijn, eerder asymptomatisch.

Trouwens, wanneer we over hernia's of discusprotrusies spreken ziet men ook dat, boven de leeftijd van 45 jaar, in ongeveer 50% van de gevallen bepaalde discusprotrusies (of bulging) zichtbaar zijn, zonder daarbij ook enige symptomen of rugpijn te veroorzaken.

Een foto is dus een momentopname en slechts een deel van de waarheid, die vaak verward wordt met de volledige waarheid.

Medische beeldvorming is vnl. interessant om in welbepaalde gevallen een bepaalde diagnose te bevestigen of te verfijnen en vooral om evt. andere mogelijke oorzaken uit te sluiten (zoals bv. tumoren, fracturen,...).

De hamvraag blijft dan natuurlijk : wat is de oorzaak van mijn rugpijn ?

Het blijft belangrijk om geen "foto's" te behandelen, maar ons te concentreren op relevante, betrouwbare informatie uit uw specifiek verhaal en functieonderzoek. Daarom is het zo belangrijk dat de therapeut tijd neemt voor een degelijk vraaggesprek en het uitvoeren van een relevant functieonderzoek om aldus een beter en vollediger beeld te krijgen van de oorzaak van uw rugpijn. Een betere diagnose zal ook met zich meebrengen dat we een efficiëntere therapie kunnen instellen.

Hou er echter rekening mee dat rugklachten vaak een multifactoriële oorzaak hebben, in het kader van een hedendaags Bio-Psycho-Sociaal model.

Heeft u mijn nieuwste ruginstructiekaart al?

Klik hier en ontvang deze GRATIS