Diagnose van rugklachten

Diagnose van rugklachten

Het komt vaak voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) : men ziet iets op “de foto”, u heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat er een verband is hiermee ? Vaak ziet men uiteraard een zgn. hernia, maar is die hernia dan ook verantwoordelijk voor de problemen ?

Wat is de diagnostische waarde van medische beeldvorming ?

Inderdaad, in geval van rugklachten wordt een patiënt maar al te vaak doorverwezen naar de radiologie. Er is een behoorlijke overconsumptie, die trouwens ook door de overheid bevestigd en aangeklaagd wordt. Er worden nog steeds te veel foto's genomen.

Internationaal onderzoek toont aan dat medische beeldvorming in ongeveer 30% van de gevallen, waarbij patiënten met rugklachten onderzocht worden, een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose.

Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere, mogelijks verdachte, oorzaken uit te sluiten. Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.

Wat nu ?!

Het is zeer belangrijk voor therapeuten om voldoende aandacht te besteden aan het wetenschappelijk concreet en valabel functioneel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat Met alle respect, maar praktijkervaring leert ons dat het schoentje daar soms wringt.

Volgende aspecten in het diagnostisch proces zijn zeer belangrijk :

  • We starten met een gedetailleerd vraaggesprek om een duidelijker beeld te krijgen van uw problemen
  • Gevolgd door een visuele inspectie (is er bv. een bepaalde scheefstand)
  • Daarna wordt een valabel functieonderzoek uitgevoerd, waarbij we uw symptomen d.m.v. bepaalde testprocedures proberen te beïnvloeden
  • Eventueel aangevuld met radiologiegegevens.

Dan pas kan de therapeut tot een bepaalde conclusie komen, die uiteindelijk het behandelplan zal beïnvloeden.

Oplossing voor therapeuten ?

Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten om hen te stimuleren rugklachten beter te leren begrijpen en te onderzoeken.

Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax of via het McKenzie Institute.

Ontdek een praktisch gestandaardiseerd onderzoeksprotocol en download nu het ebook "Clinical reasoning in orthopaedic medicine, a standardized examination protocol", alsook een gestandaardiseerd onderzoeksprotocol voor de lumbale wervelzuil.

U heeft rugklachten ? Of, problemen met de schouder, knie of elleboog...

Maak een afspraak en ontdek hoe wij u kunnen helpen