Diagnose rugpijn?

Een diagnose stellen bij rugpijn is best wel een uitdaging!

Heeft u reeds mijn nieuwste ruginstructiekaart ontvangen?

Het komt vaak voor dat de diagnose van rugpijn enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) : men ziet iets op “de foto”, u heeft rugklachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat er een direct verband is hiermee? Vaak ziet men uiteraard een zgn. hernia, maar is die hernia dan ook verantwoordelijk voor de problemen?

Helpt een "foto" bij de diagnose van rugpijn?

Inderdaad, in geval van rugklachten wordt een patiënt maar al te vaak doorverwezen naar de radiologie. Er is een behoorlijke overconsumptie, die trouwens ook door de overheid bevestigd en aangeklaagd wordt. Er worden nog steeds te vroeg en te vaak "foto's" genomen die eigenlijk niet zinvol zijn.

Internationaal onderzoek toont aan dat medische beeldvorming in ongeveer 30% van de gevallen, waarbij patiënten met rugklachten onderzocht worden, een eerder onbetrouwbare methode is, die niet enkel leidt tot een oncorrecte diagnose maar ook een negatieve psychische impact heeft op de patiënt. "Help, ik heb een hernia!"

Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere, mogelijks verdachte, oorzaken uit te sluiten. Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.

Wat nu, een les voor therapeuten ?!

Het is zeer belangrijk voor therapeuten (arsten, kinesitherapeuten, osteopaten,...) om voldoende aandacht te besteden aan het wetenschappelijk concreet en valabel functioneel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat

Met alle respect, maar praktijkervaring leert ons dat het schoentje daar soms wringt.

Wat is er nu belangrijk om een valabele diagnose bij rugpijn te bereiken?

  • De therapeut start met een gedetailleerd vraaggesprek om een duidelijker beeld te krijgen van uw problemen
  • Gevolgd door een visuele inspectie (is er bv. een bepaalde scheefstand)
  • Daarna wordt een valabel functieonderzoek uitgevoerd, waarbij we uw symptomen d.m.v. bepaalde testprocedures proberen te beïnvloeden
  • Eventueel aangevuld met radiologiegegevens.

Dan pas kan de therapeut makkelijker tot een waardevolle conclusie komen, die uiteindelijk het behandelplan en preventieplan zal beïnvloeden.

Oplossing voor therapeuten ?

Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten om hen te stimuleren klachten van het bewegingsapparaat en meer specifiek rugklachten beter te leren begrijpen en te onderzoeken.

Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax of via het McKenzie Institute.

U heeft nu rugklachten?

Vraag hier een afspraak