Welke sporten zijn net wel of net niet belastend voor de rug ?

Welke sporten zijn net wel of net niet belastend voor de rug ?

Dit hangt af van verschillende variabelen : enerzijds uw ervaringsniveau in de betreffende sport, anderzijds het type van rugklachten (“mechanische” rugpijn of eerder gerelateerd aan bepaalde systeemaandoeningen bv. rheumatoïde arthritis ?) en de fase waarin men zich bevindt.

Zeggen dat een bepaalde sporttak nu zeer belastend is voor de rug en eerder te vermijden is, is misschien wat kort door de bocht.  Kwalitatieve begeleiding / materiaal en zorgvuldige opbouw zijn prioritair en dit geldt voor iedere sport.

Fitness, paardrijden, golf, lopen, zwemmen (schoolslag of niet ?), turnen…kunnen allen technisch in meer of minder gunstige omstandigheden uitgevoerd worden.  Plaats mij op een paard, zonder de juiste begeleiding, en ik krijg rugpijn J

Ik beperk mij nu even tot de “mechanishe” rugpijn (bv. een symptomatische uitpuiling van een tussenwervelschijf met druk tegen een pijngevoelige struktuur) : mijn strategie is om zo weinig mogelijk te verbieden (zolang er geen postoperatieve of andere complicaties zijn). 

Uiteraard zijn extremen (te lang, te vaak, te zwaar,…) minder gunstig vnl. voor de vrijetijdsporter.  Luister naar de signalen van uw lichaam.

UIteindelijk, bewegen is een zeer belangrijke sleutelfactor in de aanpak en preventie van rugklachten.  In een acute fase van rugklachten wijst het zichzelf wel uit wat kan en wat niet kan.

Tot slot, vermijd eenzijdige repetitieve bewegingen : bv. steeds weer vooroverbuigende bewegingen met een rotatiecomponent uitvoeren, zonder tijdig te compenseren d.m.v. een tegenovergestelde beweging is een belangrijke risicofactor.

Blogtype: