Rugpijn, lumbago of hernia ? Hoe kunnen we behandelen ?

 

Gezien er tal van zgn. mogelijke diagnoses beschreven worden is het ook logisch dat de behandeling voor rugpijn of beenpijn t.g.v. een hernia of een ischias ook zeer verschillend kan zijn.


Het is niet de bedoeling om alle verschillende benaderingen in detail te bespreken, maar, een aantal basisprincipes dienen toch gerespecteerd te worden :


Rugpijn behandeling : Fase 1

Anamnese : men dient U een aantal gerichte vragen te stellen om aldus een gedetailleerde achtergrond te krijgen van uw rugklachten.


Rugpijn behandeling : Fase 2

Er dient een valabel functieonderzoek uitgevoerd te worden ! Een aantal functietesten worden uitgevoerd om uiteindelijk na te gaan welke anatomische structuren evt. verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor uw klachten.  Eigenlijk kan men de therapeut het best omschrijven als een "driedimensionele anatomische privedetective".


Kortom, de therapeut luistert naar U en analyseert uw functie : welke bewegingen en houdingen verlopen vlot, welke zijn beperkt en/of pijnlijk ?

 

Rugpijn behandeling : Fase 3


Na het bereiken van een mogelijke conclusie dient de therapeut U te informeren over de achtergrond van uw rugpijn, lumbago of ischias en U een mogelijk behandelplan voor te stellen met inbegrip van preventieve maatregelen.  Een behandeling kan o.a. bestaan uit bv. manipulatie, tractie, mobilisatie, rugoefeningen, epidurale inspuiting, operatie,...


  

 

  

Rugpijn behandeling : Fase 4

Dit behandelplan moet, indien mogelijk, "actief gericht" zijn :

Een behandeling die rekening houdt met de predisponerende of onderliggende factoren die verantwoordelijk zijn voor Uw rugpijn.

 
DE vraag is niet zozeer : "Wat kan de therapeut voor U doen ?", maar eerder : "Wat kan U voor Uzelf doen ?"


U dient uiteindelijk zo snel mogelijk therapieONAFHANKELIJK te worden d.m.v. het inbouwen van eenvoudige aanpassingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het aanleren van ZELFBEHANDELINGSPRINCIPES d.m.v. eenvoudige rugoefeningen.

 


Er is geen nood aan "artificiële hypercomplicatie" ;
wij houden het liever bij het KISS-principe : Keep It Safe and Simple !

Share this