Rugpijn, lumbago, hernia diagnose ?

Het komt helaas vaak voor dat de onderliggende diagnose van een aspecifieke rugklacht bv. lage rugpijn, lumbago, hernia, ischias ... vaak weining inhoudt en dat de voorgestelde diagnose eerder afhankelijk is van de therapeut die men bezoekt en niet berust op objectieve gegevens verkregen vanuit een valabel functieonderzoek.
Dit is op z'n minst verbazend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt regelmatig voor dat de diagnose enkel en alleen bereikt wordt d.m.v. medische beeldvorming (RX, scan, NMR) :
men ziet iets op de foto, U heeft klachten, dus zou het een logische veronderstelling zijn dat Uw klachten automatisch afkomstig zijn van wat zichtbaar is op de foto ?

Helaas ! Internationaal onderzoek toont aan dat dit in ongeveer 30% van de gevallen een zeer onbetrouwbare methode is, die leidt tot een oncorrecte diagnose.


Wat nu ?!

Tijdens de basisopleiding van o.a. huisartsen, specialisten en kinesitherapeuten wordt nog steeds onvoldoende aandacht geschonken aan het wetenschappelijk concreet en valabel onderzoeken en interpreteren van letsels van het bewegingsapparaat (in het bijzonder problemen in relatie tot hernia, rugpijn, ischias en lumbago, kortom in situaties van aspecifieke rugpijn).
Dit klinkt misschien ongeloofwaardig, maar deze feedback krijgen wij o.a. rechtstreeks van de therapeuten zelf, die een bijkomende opleiding ter zake volgen.

 Om deze lacune tegen te gaan en de efficiëntie ter zake te verhogen zorgen verschillende organisaties voor permanente navorming voor artsen en kinesitherapeuten.
Meer informatie betreffende deze cursussen voor therapeuten kan U verkrijgen via de European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax  of via het McKenzie Institute.

Om op een efficiënte en veilige manier een diagnose te bereiken is het belangrijk om tijd te investeren in het gericht ondervragen van de patiënt en het gericht uitvoeren van een funtieonderzoek, m.a.w. men dient de anatomische functie van iedere structuur (of groep van structuren) te onderzoeken en na te gaan wat goed en wat minder goed functioneert.

Uw anatomische functie dient dus letterlijk getest te worden en zodoende krijgt de therapeut een beeld van welke bewegingen/houdingen/activiteiten gunstig zijn voor U en welke te vermijden zijn.

De therapeut kan, indien nodig, hierbij gebruik maken van een gestandaardiseerd protocol (bv. een Cyriax Assessment Form)

Zo kan dan een behandel- en preventief plan gestart worden om uw rugpijn zo optimaal mogelijk te bestrijden.

Zdoende komt men op een veiligere en meer optimale manier tot een werkbare diagnose.
Medische beeldvorming (RX, scan, NMR) heeft uiteraard een belangrijke en nuttige functie maar dit slechts in welbepaalde gevallen, meer bepaald om andere oorzaken uit te sluiten.

Men dient uiteindelijk geen RX of "foto" op zich te behandelen maar wel een persoon die een bepaald klachtenpatroon beschrijft.

Share this