De oorzaak van mijn rugpijn is wel op de foto of scan te zien zeker ?

U zoekt een antwoord op Uw vragen en vraagt een consultatie aan bij een arts :

het komt echter vaak voor dat men redelijk snel, als eerste diagnostisch middel, opteert voor medische beeldvorming (RX, scan, NMR).

Uit tijdsgebrek wordt vaak minder of geen aandacht besteed aan de anamnese (vraaggesprek met de patiënt) noch wordt een uitgebreid anatomisch functieonderzoek uitgevoerd. De foto zal wel aantonen van waar het probleem komt.

Helaas,...dit is mede de oorzaak van vele foute zgn. diagnoses : in veel gevallen (tot 30%) is er helemaal geen relatie tussen wat men op foto kan "zien" en de echte reden van uw huidige klachten.

Er kunnen heel wat pathologische zaken ontdekt worden op foto, die echter volledig asymptomatisch zijn en het gevolg zijn van normale fsyiologische processen.

Een foto is een momentopname en slechts een deel van de waarheid, die vaak verward wordt met de volledige waarheid.

Medische beeldvorming is vnl. interessant om in welbepaalde gevallen een bepaalde diagnose te bevestigen of te verfijnen en vooral om evt. andere mogelijke oorzaken uit te sluiten (zoals bv. tumoren, fracturen,...).

De vraag blijft dan natuurlijk : "Van waar komen mijn klachten dan ?"

Het blijft belangrijk om geen "foto's" te behandelen, maar ons te concentreren op relevante, betrouwbare informatie uit Uw specifiek verhaal en functieonderzoek.

Blogtype: