Back Lab : opleiding preventie rugklachten voor preventieadviseurs

“Back Lab” voor preventieadviseurs

Als preventieadviseur heeft u een waaier van verantwoordelijkheden binnen zeer uiteenlopende aspecten, waarbij gezondheid en veiligheid steeds centraal staat.

U wordt ongetwijfeld geconfronteerd met werknemers die rugklachten ondervinden (zowel lage rug als nek-schouderklachten) ; de gevolgen van deze klachten zijn soms verstrekkend.

Efficiënte en aktieve preventie is dus aan de orde.

Als motivator en inspirator bent u de aangewezen persoon om uw medewerkers mee te krijgen in een toepasbaar preventief verhaal.

Hoe ?

Hier biedt de “Back Lab” u een handige oplossing

De “Back Lab” is een opleiding die zich exclusief richt tot preventieadviseurs.  U krijgt een intensieve inspirerende en praktische training in een groep met maximaal 5 deelnemers. Dit gaat door in het ETGOM Training Centre te De Haan.

Ergonomische aanpassingen op de werkvloer zijn soms moeilijk praktisch en/of financiëel implementaarbaar ; soms echter heel eenvoudig en goedkoop.  De focus van de “Back Lab” ligt echter op de vraag : “Wat kan u voor uzelf doen ?”, zonder enige extra middelen, om rugklachten te vermijden.  Om praktische redenen kunnen bepaalde rugpvriendelijke ergonomische principes vaak niet toegpast worden…wat dan ?

Volgens het “train the trainer”-idee wordt u de nodige kennis aangereikt om uw medewerkers verder te begeleiden.

We aanvaarden maximaal 5 deelnemers per groep, schrijf u nu in

Prijs, waar, wanneer ?  Exclusief voor preventieadviseurs !

Ontdek alles op het inschrijvingsformulier.

Volgende thema’s komen aan bod 

  • Leer rugklachten begrijpen : wat zijn nu de predisponerende factoren van mechanische rugpijn en hoe kunnen we deze beïnvloeden.
  • Hoe passen we onze “activities of daily life” rugvriendelijk aan ; een 24h overzicht, niet enkel toegespitst op professionele situaties.  Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan specifieke bedrijfseigen situaties.
  • Welke oefeningen zijn zinvol, hoe, waar en wanneer kunnen ze uitgevoerd worden, telkens met preventieve doeleinden.  U ontdekt hoe men een eenvoudige en efficiënte oefenstrategie kan implementeren.

Hiervoor maken we tevens gebruik van de unieke “Ruginstructiekaart” en de “Ontdek je rug” film, die uiteraard deel uitmaakt van uw cursuspakket.  De oefenstrategie zal u ook praktisch uitvoeren, rekening houdende met de do’s en don’ts.

Tevens voorzien we een handige instructieposter met het oog op verdere sensibilisering. 

Uiteraard staan wij na het Back Lab nog steeds ter beschikking om verdere feedback te geven bij specifieke vragen.

 

Graag tot kijk in De Haan !

Share this