Rugoefeningen bij lage rugpijn, lumbago of hernia

Bepaalde rugoefeningen zijn bijzonder geschikt om lage rugpijn van mechanische oorsprong, een lumbago bv., preventief te benaderen of als onderdeel van een actieve behandeling. Rugoefeningen bij lumbago of hernia zijn dus ten zeerste aangeraden.

Welke rugoefeningen zijn geschikt in geval van acute of chronische rugpijn ?

Er zijn inderdaad heel wat verschillende mogelijkheden ; de vraag is echter, welke rugoefeningen hebben echt een preventief en/of therapeutisch nut en zijn tevens ook praktisch uitvoerbaar ?

Preventieve rugoefeningen met therapeutisch effect

Bepaalde rugoefeningen hebben niet enkel een sterk preventief effect maar hebben tevens een therapeutisch voordeel in welbepaalde gevallen.  Konkreet betekent dit dat deze rugoefeningen complementair kunnen zijn aan bepaalde behandelingen en daardoor sneller en efficiënter tot resultaat kunnen leiden.

Hoe kunnen deze rugoefeningen nu uitgevoerd worden ?  Hiervoor heeft de OMConsult rugschool een unieke ruginstructiekaart ontwikkeld die op een duidelijke, praktische en wetenschappelijk verantwoorde basis, een duidelijke strategie beschrijft.

Deze ruginstructiekaart is exclusief beschikbaar voor onze patiënten en deelnemers aan de OMConsult rugschool voor bedrijven.

 

Proprioceptieve of coördinatie rugoefeningen : "core stability"

Deze categorie van rugoefeningen hebben geen onmiddellijk preventief en/of therapeutisch effect, maar zijn desalniettemin op lange termijn zeer belangrijk.  Het gaat om oefeningen waarbij de reflexmechanismen tussen hersenen en buik- en rugspieren gestimuleerd wordt : het uiteindelijke effect van dergelijke rugoefeningen is het bekomen van een betere spiercoördinatie in de wervelzuil, m.a.w. dat op het juiste moment de juiste spieren samentrekken en andere dan weer ontspannen, tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten.  Op een dergelijke manier kunnen bepaalde overbelastingen ook vermeden worden.

Een voorbeeld van dergelijke rugoefeningen zijn bv. allerhande oefeningen op een zitbal.

 

Spierversterkende rugoefeningen

“Een sterke rug kent geen pijn” is een slogan van een bekende buitelandse fitnessketen.  Helaas gaat die vlieger helemaal niet op.  Het louter verstevigen van rug- en buikspieren (bv. sit ups, allerhande oefeningen tegen weerstand d.m.v. bepaalde toestellen) heeft geen preventief, noch een therapeutisch effect.  Verbeteringen die optreden zijn louter het gevolg van het feit dat men op een bepaalde manier herhaalde bewegingen ingebouwd heeft, met een bepaald biomechanisch effect als gevolg.

Dergelijke rugoefeningen hebben vooral nut vanuit sport- en esthetisch oogpunt.

 

--> uiteindelijk kan men stellen dat coördinatieoefeningen of proprioceptieve oefeningen veel belangrijker zijn dan louter spierverstevigende oefeningen.

 

Praktische richtlijn voor het uitvoeren van preventieve rugoefeningen bij lage rugpijn, hernia of lumbago ?

Welnu, U voert deze rugoefeningen uit tot aan de pijngrens, of indien mogelijk, tot net voorbij de pijngrens.

Welke mogelijke reacties kunnen er optreden ?

  • De pijn kan verminderen, wat natuurlijk gunstig is.
  • De pijn kan centraliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk wat dit betekent : stel dat U pijn ondervindt t.h.v. de bil ; U doet enkele oefeningen en nu krijgt U rugpijn (wat U voorheen niet had) en de pijn t.h.v. de bil is verminderd of volledig weg --> deze evolutie van de symptomen naar het centrum toe heet "centralisatie" en is een uiterst gunstig teken.
  • Het omgekeerde : U heeft rugpijn en tijdens of na het oefenen heeft U beenpijn geproduceerd, is uitermate ongunstig.

Dus :

  • een oefening die tijdelijk meer rugpijn veroorzaakt (meestal centraal in de rug) of rugpijn produceert is geen probleem
  • een oefening die beenpijn produceert (die er voorheen niet was) of die reeds aanwezige beenpijn verergert, is op dit moment van de dag, niet verder aan te raden (morgen kan de situatie weer anders zijn).

Indien U helemaal geen rugpijn ondervindt, zijn deze rugoefeningen bijzonder behulpzaam om U zolang mogelijk pijnvrij te houden en zodoende te vermijden dat U uiteindelijk een therapeut dient op te zoeken.

Share this