Blogs

Mag ik gaan werken na het krijgen van een epidurale inspuiting ?

Het is belangrijk om weten dat er eigenlijk twee totaal verschillende manieren bestaan om een epidurale inspuiting toe te dienen.

Meestal wordt dit in het ziekenhuis gedaan, al dan niet onder radiologische controle, en wordt een naald tussen twee wervels ingebracht en zodoende wordt het product lokaal ingespoten.

Het probleem bij deze procedure is nl. dat mijn heel zeker dient te zijn van het te behandelen niveau ; men dient op de vermoedelijke plaats van het onheil te infiltreren.

Blogtype: 

Hoe ziet slijtage aan de tussenwervelschijf eruit ?

De slijtage aan de onderste tussenwervelschijven wordt vaak aangehaald als de reden van uw klachten.

Welnu, deze slijtage (o.a. het dunner worden van deze tussenwervelschijf of discus intervertebralis) is een volledig natuurlijk fenomeen dat in bijna 100% van de gevallen voorkomt t.h.v. de onderste discus, vanaf een leeftijd van 45 jaar.

Belangrijk om weten is dat deze slijtage op zich helemaal niet verantwoordelijk is voor de klachten en m.a.w. dus volledig asymptomatisch is.

Blogtype: 

Ik heb nu rugklachten, mag ik paardrijden ?

Ja en nee :

Ja, indien U een ervaren ruiter bent kan U een mooie rughouding aanhouden ; hoewel het nog steeds mogelijk is dat u pijn ondervindt tijdens het rijden.

Nee, indien U een beginnend ruiter bent, waarbij U tijdens de draf nog behoorlijk onritmisch meebeweegt met het paard en derhalve telkens "doorzakt" en uw rug nog niet in een constante mooie holle positie houdt.

Blogtype: 

Ik moet mijn rug hol houden, maar dit is pijnlijk : is dit wel goed ?

De natuurlijke holling (lordose) van de lage rug respecteren is een zeer belangrijk basisprinciepe m.b.t. preventie van rugklachten.

Deze lordose kan heel wat interindividuele verschillen vertonen (krommingen gaande van 23-64°, zonder daarbij ook enige pijnsymptomen te veroorzaken).

Blogtype: 

Ik heb een zwakke rug : moet ik steeds zo'n rugband dragen ?

Welnu, het dragen van een zgn. ondersteunende rugband kan soms tijdelijk  interessant zijn tijdens het uitvoeren van zeer belastende activiteiten.

Het mag geenszins de bedoeling zijn dat U deze band steeds draagt : dit is eerder nadelig omdat het ook bepaalde gunstige bewegingen verhindert en U zich minder bewust wordt van een goede houding.  Daarbij worden de ondersteunende rug- en buikspieren ook "luier".  

Blogtype: 

Kinderen en boekentassen, te zwaar ?

Inderdaad, waar gaat die boekentas met dat kindje naartoe ? In combinatie met het overdadig zitten op school is dit niet bepaald gunstig voor een pijnvrije toekomst...

Het maximum gewicht van een boekentas mag niet meer zijn dan 15%-20% van het lichaamsgewicht (sommigen suggereren zelfs 10%) van het kind.  In combinatie met het overdadig zitten op school is dit niet bepaald

Dus, hop naar de weegschaal met die boekentas.

Rugzak ?  Draag deze dan ook correct (niet met enkel één riem over de schouder).

Trolley ? Goed idee !

Blogtype: 

Logisch toch dat ik rugpijn heb, ik ben 1m95 groot ?

Rugpijn hangt niet zozeer samen met de lichaamslengte op zich.

Het feit dat U groter bent betekent niet automatisch dat U meer kansen heeft op het ontwikkelen van rugklachten.

U dient wel, net zoals uw kleinere medemens, de preventieve rugregels te respecteren.

Uiteraard zijn bepaalde bewegingen wel "gevaarlijker" (bv. gelijktijdig vooroverbuigen en draaien) gezien U dan grotere hefboomkrachten ontwikkelt. 

Blogtype: 

Een aangepaste bureaustoel, de investering waard ?

Investeer wat tijd in het vinden van een ergonomische bureaustoel...

Inderdaad, we weten het, maar toch doen we het vaak verkeerd :

Mensen die in een administratieve functie aan de slag zijn zitten te vaak en te lang in minder ergonomische posities, die dan aanleiding kunnen geven tot het optreden van rugklachten.

Het belang van goed zitmeubilair, alsook het belang van een optimaal slaapsysteem, kan niet genoeg benadrukt worden.   Hier heeft de werkgever uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid.

Blogtype: 

Preventie en bescherming op het werk ?

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen Uw bedrijf en uiteraard zal U binnen een wettelijk kader aandacht besteden aan preventie.  Preventie van werkongevallen en bescherming op het werk is uiteraard een vlag die een uitgebreide lading dekt : het gaat niet enkel om het leren omgaan met bepaalde individuele risicosituaties, het aanleren van bepaalde automatismen of het leren omgaan met specifieke producten en toestellen, maar het gaat vooral ook om het leren inschatten van mogelijk risico en de mogelijke gevolgen hiervan.  Risicobeheersing is geen loos begrip, maar

Blogtype: 

Pagina's