Aandacht voor ergonomie

Ergonomische aanpassingen in een productie- of kantooromgeving kunnen zeer waardevol zijn, maar hou er rekening mee dat de nodige zelfkennis essentiëel is om rugklachten optimaal te vermijden.

Heeft u mijn nieuwste ruginstructiekaart al ontvangen?

Aandacht voor ergonomie, ook belangrijk !

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen ergonoom. Ik zal u dus niet concreet adviseren m.b.t. ideale hoogte en aanpassingen van werkstations, beeldscherminstellingen, etc. Mijn core business focust zich op praktische preventie van rugklachten. Maar, ik werk wel samen met zeer ervaren partners ter zake die u kan inspireren m.b.t. structurele ergonomische aanpassingen van werkruimtes. In heel wat specifieke gevallen kan dit een grote meerwaarde betekenen.

Zin of onzin van een opleiding hef- en tiltechnieken ?

Vaak worden we geconfronteerd met vragen allerhande naar wettelijke regeling m.b.t. bv. de maximum last die mannen en vrouwen zouden mogen heffen. Deze vraag blijft grotendeels onbeantwoord gezien dit zomaar niet in een getal uitgedrukt kan worden ; dit hangt o.a. af van de vorm van de last, de positie vanuit dewelke deze dient verplaatst te worden, de specifieke morfologie van de "heffer",...

Een specifieke opleiding in hef- en tiltechnieken kan voor bepaalde doelgroepen inderdaad zeer interessant zijn, maar...heeft het echt zin om bv. een halve dag opleiding te spenderen enkel en alleen aan hef- en tiltechnieken ?

De basis van een goede heftechniek is echter heel simpel, ...in theorie, en net daar wringt het schoentje

Navraag bij mensen die een "hef- en tilopleiding" gevolgd hebben, 6 of 12 maanden later, in hoeverre ze bepaalde aangeleerde handelingen nog in de praktijk brengen, leert ons dat het resultaat eigenlijk bedroevend is. Lange termijnresultaten zijn minder bevredigend. Velen geven als reden : "het lukt praktisch niet" ; "geen tijd" ; "niet meer aan gedacht" ; "ik sta er alleen voor",...

Kan het efficiënter ?

Men dient zich te realiseren dat het uitermate vaak voorkomt dat men in bepaalde situaties helemaal niet in staat is om op een ergonomische manier een last te verplaatsen of om het aangeleerde effectief ook in de praktijk te brengen ; soms moet je het gewoon rugonvriendelijk doen ; wat dan ?

Hier onderscheidt het OMConsult rugpreventieproject zich van anderen, want wij bieden een realistische en praktische oplossing : we leren u aan om bepaalde situaties te anticiperen en bepaalde signalen te interpreteren.

Minstens 50% minder kans op rug- en nekklachten?

Ook binnen uw bedrijf?